Firma

Audytor

Zgodnie z uchwałą, podjętą na podstawie § 26 ust. 3 pkt 7 Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2019 r. badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. dla okresów sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r. przeprowadzi:
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kopernika 34, 00-33–6  Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000402544.
Podmiot wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3767.
Podmiot ten dokona również przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres I półrocza 2020 r.
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie dokonywała dotychczas badania sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A.

 

 

aktualne notowania

21.06.2021, 17:00
Cena [PLN] 3.0400
Zmiana [PLN] 0,04
Zmiana [%] 1,33
Kurs otw. [PLN] 3,000
Kurs maks. [PLN] 3,150
Kurs min. [PLN] 2,920
Wolumen 1

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: +42 685-85-11
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości